1

Багц 1

 • 2 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

77,000₮

2

Багц 2

 • 4 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

180,000₮

3

Багц 3

 • 6 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

270,000₮

4

Багц 4

 • 10 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

440,000₮


* Холболтын хураамж үнэгүй
* Дээрх үнэд НӨАТ орсон