1

Багц 1

 • 1 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

19,000₮

2

Багц 2

 • 2 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

25,000₮

3

Багц 3

 • 3 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

38,000₮

4

Багц 4

 • 5 Mbps
 • Хэрэглээ хязгааргүй
 • Төхөөрөмж хязгааргүй

58,000₮


* Холболтын хураамж үнэгүй
* Дээрх үнэд НӨАТ орсон